Witamy na stronie internetowej 

Rzymskokatolickiej Parafii 

św. Stanisława Biskupa i Męczennika 

w Suszcu


Liturgia


2021-10-21, Czwartek, Rok B, I
Rz 6, 19-23
Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a)
Flp 3, 8b-9a
Łk 12, 49-53
2021-10-22, Piątek, Rok B, I, Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
Rz 7, 18-25a
Ps 119 (118), 66 i 68. 76-77. 93-94 (R.: por. 68b)
Por. Mt 11, 25
Łk 12, 54-59
2021-10-23, Sobota, Rok B, I, Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera albo wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa
Rz 8, 1-11
Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 6)
Por. Ez 33, 11
Łk 13, 1-9

Aktualności

 

DZIEŃ PIEKARSKI

Serdecznie zapraszamy

na „Dzień Piekarski” który odbędzie się

w Bazylice Matki Bożej w Piekarach Śląskich

 w sobotę 23.10.2021 r. o godz. 10:00

 

Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej to serce naszej archidiecezji. Na przestrzeni wieków pielgrzymowali do niego zwykli ludzie, ale także znane osobistości, takiej jak: Król Jan III Sobieski (zmierzający w 1683 r. na bitwę pod Wiedniem) król August II Mocny, czy ze współczesnych nam – św. Jan Paweł II, Karol Wojtyła (ponad 10 razy), gdy sprawował funkcję biskupa krakowskiego. To właśnie jego kazania głoszone z Piekarskiego Wzgórza podczas męskich pielgrzymek organizowanych w ostatnią niedzielę maja sprawiły, że Piekary stały się prężnym ośrodkiem modlitwy w intencji ludzi pracy. Przybywający do Matki Bożej pielgrzymi zawierzają Jej trudności życia rodzinnego, zawodowego, problemy związane z uzależnieniami w rodzinie, a także jak w każdym sanktuarium różnorakie doświadczenia chorób i obciążeń fizycznych.

Przed Cudownym Obrazem Matki Bożej w Piekarach modlitwa trwa już od ponad 360 lat. Choć pierwszy drewniany kościółek znajdował się tam już w 1303 roku, za oficjalną datę rozpoczęcia kultu maryjnego uznaje się rok 1659. Wówczas ks. Proboszcz Jakub Roczkowski przeniósł odnowiony obraz Madonny z Dzieciątkiem z bocznego ołtarza do główneg. W ślad za tym gestem zaczęły się pojawiać świadectwa niewytłumaczalnych uzdrowień, nawróceń oraz innych interwencji Maryi, która zwana była wówczas Matką Przedziwną (łac. Mater admirabilis). Nieco później Piekarska Pani otrzymała kolejny tytuł „Lekarki Chorych”. Stało się to za sprawą uzdrowień, jakie dokonały się w czeskich miastach: Pradze i Hradec Kralove, a także w pobliskich Tarnowskich Górach. Dziesiątkująca ludność zaraza zakończyła się po tym, jak mieszkańcy zanosili swe błagalne modlitwy do Boga w obecności wizerunku Maryi sprowadzonego z Piekar. Także i dzisiaj kopia obrazu peregrynuje po parafiach naszej archidiecezji i można ją ugościć w swoim kościele.

Dowodem wielkiej czci, jaką otaczana jest Maryja Piekarska są korony, jakie trzykrotnie zostały nałożone na jej wizerunek. Pierwsze ofiarowane zostały przez papieża Piusa XI w 1925 roku. Niestety zostały one skradzione w czasie II Wojny Światowej, dlatego w roku 1965 dokonano rekoronacji, w której uczestniczył bł. kard. S. Wyszyński oraz Karol Wojtyła (późniejszy papież Jan Paweł II). Także i te korony w latach 80-tych trafiły w ręce złodziei, a kolejna re koronacja odbyła się 15 września 1985 roku. Obecne korony odzwierciedlają symbolicznie tytuł jaki Matka Boża otrzymała od papieża Polaka podczas spotkania ze Ślązakami na Muchowcu w roku 1983. Określenie Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej wyrażone zostało na tych koronach poprzez umieszczenie dwóch elementów: serca (symbol miłości) oraz miecza (symbol sprawiedliwości). Co ciekawe znaczącą część koron wykonano z naturalnych czerwonych korali stanowiących jeden z elementów śląskiego stroju ludowego. Obraz Matki Bożej zdobi także złota róża, dar śląskich kobiet – ustawiona przed wizerunkiem Maryi jako wotum wdzięczności.

Warto wspomnieć o kościele, w którym przechowywany jest „najcenniejszy skarb śląskiej ziemi”. Murowana świątynia została konsekrowana niemal 175 lat temu. Jej pomysłodawcą był niezwykle prężny kapłan ks. Jana Alojzy Ficek. Zwany jest także Apostołem Śląska z uwagi na liczne inicjatywy podejmowane na rzecz ubogich oraz przytłoczonych nałogiem alkoholowym. Dzięki jego staraniom powstało Bractwo Trzeźwości, które zgromadziło kilkadziesiąt tysięcy wiernych z całego Śląska. Ponadto ks. Ficek troszczył się o podtrzymanie w ludziach ducha polskości. W czasach zaborów drukował książki i modlitewniki w j. polskim, przez co znacząco wpisał się w umocnienie kultury i tradycji śląskiej.

Marzeniem ks. Ficka, podjętym przez jego następców, było zbudowanie obok kościoła mariackiego (obecnie bazylika mniejsza) także ŚLĄSKIEJ JEROZOLIMY – kalwarii, która pozwalałaby na duchowe pielgrzymowanie śladami Jezusa ukrzyżowanego. To pragnienie udało się zrealizować dokładnie  lat temu. W roku 1896 konsekrowano kościół kalwaryjski na Wzgórzu Cerekwica, a także pozostałe kaplice drogi krzyżowej i różańcowe, w łącznej liczbie ok. 40. Ewenementem na skalę światową jest fakt, że zarówno kościół mariacki, jak i Piekarską Kalwarię zbudowali nie możni, ale pobożni – zwykli ludzie ofiarujący swoje ciężko zapracowane pieniądze oraz czynnie działający na placu budowy.

Dzisiaj sanktuarium w Piekarach to kompleks maryjno-pasyjny, który ciągle się rozwija. Trwa budowa nowego Domu Rekolekcyjno - Pielgrzymkowego „Nazaret”, który niebawem stanie się miejscem wypoczynku, ale także pogłębienia duchowości maryjnej. Piekary nazwane zostały przez kard. Hlonda „źródłem łask na śląskiej ziemi”. Warto zatem skorzystać z tego bogactwa pokoleń przybywających do Maryi, by zaczerpnąć siły do wędrówki codziennymi ścieżkami. Wraz z Jezusem przechodząc po dróżkach prowadzących na Golgotę możemy sobie uświadomić, jak bardzo jesteśmy otoczeni Bożą opieką i jak troskliwie dba o nas nasz Zbawiciel, który oddał za nas Swoje życie.

 

W ramach dnia Piekarskiego wysłuchamy homilii przybliżającej historię naznaczoną wieloma Bożymi działaniami, jakie dokonały się w Piekarach, a także zawierzymy się Maryi – Królowej Śląska. Dwa tygodnie po wizycie w naszej parafii księdza posługującego w Piekarach udamy się na pielgrzymkę do Śląskiej Gospodyni, by jej opiece zawierzyć nasze rodziny i nas samych. Już dziś serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Darem Maryi dla wszystkich, którzy do niej przybywają jest wieczysta msza święta sprawowana przed Cudownym Obrazem w każdą sobotę o godz. 6.30. Są do niej włączeni wszyscy zapisani w tzw. Złotej Księdze, która już od prawie 200 lat przechowuje pamięć o tych, którzy powierzyli Maryi sprawy swoich bliskich, tak żyjących, jak i zmarłych. Zachęcamy, by podczas wizyty w Piekarach udać się do centrum pielgrzymkowego i tam dokonać wpisu całej rodziny do tej właśnie księgi, aby wszyscy otoczeni byli nieustanną modlitwą przez ręce Sławnej Opiekunki z Piekar. Przy wpisie można także nabyć różaniec piekarski z wizerunkiem Maryi i podobizną bazyliki.

Duchowa łączność z sanktuarium jest możliwa także poprzez trwającą bez przerwy transmisję internetową na kanale YouTube: Bazylika Piekary. Szczególnie godne polecenia jest włączenie się we wspólnotę modlitwy wszystkich pielgrzymów podczas mszy świętej o godz. 10.00 (poniedziałek-sobota), a także we wtorkowe nabożeństwo, tzw. Nieustającą Nowennę do MB Piekarskiej, która rozpoczyna się o godz. 17.00, a kończy mszą świętą o godz. 18.00 transmitowaną przez radio Em.

 

 

Niech Matka Boża Piekarska – Lekarka Chorych uprasza obfite łaski dla Was i Waszych rodzin!

Szczęść Boże, Ks. kan. dr. Mirosław Godziek – proboszcz i kustosz Sanktuarium w Piekarach Śl.


NOWENNA PRZED BEATYFIKACJĄ SŁUGI BOŻEGO KS. JANA MACHY

Tydzień I, IV i VII

WIARA

 1. Modlitwa o łaskę za wstawiennictwem Sługi Bożego. Wszechmogący Boże, Ty w szczególny sposób zjednoczyłeś z ofiarą Twojego Syna Jezusa Chrystusa kapłana Jana, który z natchnienia Ducha Świętego pełnił dzieła miłosierdzia i oddał życie za swoich bliźnich, udziel mi za jego wstawiennictwem łaski, o którą pokornie Cię proszę…, Który żyjesz i królujesz w Trójcy Świętej jedyny, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
 1. Rozważanie. Sługa Boży ks. Jan Macha:

„Oczywiście, wierzymy w Boga. Ale wierzymy po- sługując się za bardzo ustami i rozumem, a za mało sercem i usposobieniem. Dlatego też nasza wiara jest tak wątła, wyblakła [...]. Gdy przyglądam się wierze niektórych katolików, na myśl przychodzi mi obraz drzewa podczas zimy. Nie jest ono martwe, ale życiowe soki nie krążą już w jego pniu i gałęziach. [W takim stanie] drzewo nie może wypuszczać liści, kwitnąć i wydawać owoców. A przecież chcemy, jak mówiłem już ostatnio, być żyjącymi chrześcijanami. Zatem musimy się najpierw nauczyć, na nowo ujrzeć Boga jako kogoś najważniejszego, jako autentyczne centrum i najgłębszy korzeń naszego życia. Bóg i my!”            (kazanie wygłoszone 1 marca 1940)

 1. Modlitwa o beatyfikację

Wszechmogący Boże, źródło męstwa i miłosiernej miłości, który powołujesz wybrane sługi do szczególnego naśladowania ofiary twojego Syna Jezusa Chrystusa, spraw prosimy, aby Twój Sługa, Jan Franciszek, który za życia pełnił dzieła miłosierdzia, a w swojej śmierci złożył ostateczną ofiarę wierność, został mocą Ducha Świętego włączony w poczet błogosławionych. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Tydzień II, V i VIII                                                                                                    

NADZIEJA

 1. Modlitwa o łaskę za wstawiennictwem Sługi Bożego. Wszechmogący Boże, Ty w szczególny sposób zjednoczyłeś z ofiarą Twojego Syna Jezusa Chrystusa kapłana Jana, który z natchnienia Ducha Świętego pełnił dzieła miłosierdzia i oddał życie za swoich bliźnich, udziel mi za jego wstawiennictwem łaski, o którą pokornie Cię proszę…, Który żyjesz i królujesz w Trójcy Świętej jedyny, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
 1. Rozważanie. Sługa Boży ks. Jan Macha: „Nie traćcie nadziei, jeśli zdarzy się, że będziemy w mniejszości! Zaczyn jest również mniejszością po- śród dużej ilości mąki. Chrystus, apostołowie, pierwsi chrześcijanie także byli w mniejszości”.     (kazanie wygłoszone w listopadzie 1940)

„Ja mam wielką nadzieję w miłosierdzie Boże i Opatrzność Boską. […] Kogo Bóg kocha, temu szuka On schronienia. On Wam schronienie znalazł. Połączenie z Bogiem i Waszym synem będzie duże”             (list z 2 VII 1942)

 1. Modlitwa o beatyfikację

Wszechmogący Boże, źródło męstwa i miłosiernej miłości, który powołujesz wybrane sługi do szczególnego naśladowania ofiary twojego Syna Jezusa Chrystusa, spraw prosimy, aby Twój Sługa, Jan Franciszek, który za życia pełnił dzieła miłosierdzia, a w swojej śmierci złożył ostateczną ofiarę wierność, został mocą Ducha Świętego włączony w poczet błogosławionych. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Tydzień III, VI i XI

MIŁOŚĆ

 1. Modlitwa o łaskę za wstawiennictwem Sługi Bożego

Wszechmogący Boże, Ty w szczególny sposób zjednoczyłeś z ofiarą Twojego Syna Jezusa Chrystusa kapłana Jana, który z natchnienia Ducha Świętego pełnił dzieła miłosierdzia i oddał życie za swoich bliźnich, udziel mi za jego wstawiennictwem łaski, o którą pokornie Cię proszę…, Który żyjesz i królujesz w Trójcy Świętej jedyny, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

 1. Rozważanie

Sługa Boży ks. Jan Macha:

„Zadziwia nas nieraz moc i zażyłość, z jaką żyli święci wobec Boga. Jak obiema stopami stali twardo na ziemi a przecież prowadzili życie tak bliskie Bogu! Jak potrafili z najtrzeźwiejszej pracy zwykłego dnia uczynić prawdziwą służbę Bogu. Możemy czasem zazdrościć świętym ich sztuki życia. A przecież! Jedyne co potrzebujemy, aby odkryć tę tajemnicę i siłę napędzającą mężczyzn i kobiet oraz by odnaleźć korzenie ich świętości dnia powszedniego, to nasza miłość do Boga”

(kazanie wygłoszone 1 III 1940)

 1. Modlitwa o beatyfikację

Wszechmogący Boże, źródło męstwa i miłosiernej miłości, który powołujesz wybrane sługi do szczególnego naśladowania ofiary twojego Syna Jezusa Chrystusa, spraw prosimy, aby Twój Sługa, Jan Franciszek, który za życia pełnił dzieła miłosierdzia, a w swojej śmierci złożył ostateczną ofiarę wierność, został mocą Ducha Świętego włączony w poczet błogosławionych. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.


KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGOW ZWIĄZKU Z BEATYFIKACJĄ SŁUGI BOŻEGO KS. JANA MACHY I ODWOŁANIEM DYSPENSY

KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGOW ZWIĄZKU Z BEATYFIKACJĄ SŁUGI BOŻEGO KS. JANA MACHYI ODWOŁANIEM DYSPENSY

Drodzy Diecezjanie ! Bracia i Siostry.

1.Przekazuję Wam z radościąinformację, żepapież Franciszek wyznaczył datę beatyfikacji Sługi Bożego ks. Jana Machy, kapłana naszej archidiecezji, zgilotynowanego w 1942r. w katowickimareszcie przez gestapowców. Mszę św. beatyfikacyjnązaplanowano na sobotę 20 listopada br. w przededniu Uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Delegatem Ojca Świętego będzieks. kard.Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych. O szczegółach przebiegu tejuroczystości będziemy informować na bieżąco. Już teraz prośmy Bożą Opatrzność o duchowe owoce beatyfikacjidla każdego z nas, a takżeo orędownictwo Sługi Bożego ks. Jana Machy, męczennika II wojny światowej, którego po beatyfikacji zamierzam uczynić orędownikiem powołań i patronem seminarium duchownego.

2. Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski, podjętąna 389. Zebraniu Plenarnym w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniach 1112 czerwca br., na podstawie kan. 93 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z dniem 20 czerwca br., tj. od XII Niedzieli Zwykłej, odwołuję dyspensę od uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane, udzieloną w związku z sytuacją epidemiczną wywołaną pandemią. Mając na uwadze, że Eucharystia jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia,a także sakramentem spotkania z żywym Jezusem Chrystusem, usilnie zapraszam wszystkich wiernych archidiecezji do nieustannego odkrywania wartości świętejWieczerzy, szczególnie poprzez regularne uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. Licząc na życzliwe przyjęcie tego zaproszenia, nadalproszę Was o respektowanie aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych. Na czas zbliżających się letnich wakacji, urlopów i wypoczynku wszystkim z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.  Szczęść Boże! Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki


ODNOWIENIE AKTU POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Panie nasz Jezu Chryste,
Dziś, tak jak przed stu laty, zbieramy się w świątyni poświęconej czci Najświętszego Serca Twego w Krakowie. W osobach swoich pasterzy, osób życia konsekrowanego i wiernych – staje przed Tobą naród i Kościół w Polsce, aby uroczyście ponowić akt oddania się Twojemu Najświętszemu Sercu.
Podobnie jak nasi przodkowie u progu niepodległości, tak i my polecamy Ci dzisiaj Kościół i Ojczyznę, dziękując za dar wolności. Oddając się Twojemu Najświętszemu Sercu, prosimy: Przyjdź królestwo Twoje! A w ślad za św. Janem Pawłem II wołamy: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.
W obliczu Twego miłosierdzia, wyznajemy ze skruchą nasze grzechy indywidualne i społeczne. Przepraszamy za brak szacunku dla życia, także tego najsłabszego, ukrytego pod sercem matki. Przepraszamy za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich, popełnione zwłaszcza przez niektórych duchownych i związane z tym grzechy zaniedbania ich przełożonych. Przepraszamy za nałogi i uzależnienia, za prywatę, partyjnictwo, agresję i niezdolność do dialogu. Przepraszamy za brak czci dla tego co święte, w tym próby instrumentalnego traktowania religii.
Świadomi naszych wad i słabości - stojąc wobec nowych i trudnych wyzwań dla Kościoła i Ojczyzny - z ufnością wołamy: Otwórz nasze oczy, ulecz chore serca, obmyj to, co brudne, daj łaskę nawrócenia i pokuty! Uwolnij nas od wzajemnej nienawiści i pogardy, od ducha niezgody i raniących podziałów. Daj nam światłe oczy serca, abyśmy przestali dostrzegać w sobie wzajemnie przeciwników a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska. Daj nam łaskę szczerej miłości do Ciebie, do Kościoła, Ojczyzny i do siebie nawzajem. Zaszczep w nas ducha powszechnego braterstwa.
Jezu, uczyń nasze serca na wzór Serca Twego, abyśmy umieli tracić życie w służbie najbardziej potrzebującym, najsłabszym i bezbronnym. W trudnym czasie pandemii poprowadź nas ku chorym i starszym oraz tym, którzy opłakują swoich zmarłych. Otwórz nasze serca na tych, którzy zostali boleśnie zranieni we wspólnocie Kościoła, aby dzięki Twojej łasce ich rany się zagoiły i aby ponownie zaznali pokoju.
Spraw, aby polskie rodziny w Twoim miłującym sercu znajdowały źródło jedności i odnowy. Aby były ogniskami miłości i pokoju, wolnymi od zdrady, agresji i przemocy, otwartymi na przyjęcie nowego życia oraz zdolnymi do przekazu wiary nowym pokoleniom. Otwórz serca młodych, by ich entuzjazm, siła wiary i świadectwo nadziei odnawiało wspólnotę Kościoła.
Naucz nas kontemplować to, co sam stworzyłeś. Naucz nas dbać o piękną i niezniszczoną ziemię, abyśmy - w darze od Ciebie – mogli przekazać ją tym, którzy przyjdą po nas.
Powierzamy Ci całe nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne, które pragniemy oprzeć na trwałych zasadach Ewangelii. Podobnie jak przed stu laty, w pokorze poświęcamy się Twojemu Najświętszemu Sercu, oddając naszą Ojczyznę w Twoje władanie.
Z ufnością wołamy: Chwała niech będzie Najświętszemu Sercu Twemu, którym tak bardzo nas umiłowałeś i przez które prowadzi droga do naszego zbawienia. Amen.


CARITAS

CARITAS Archidiecezji Katowickiej

  Ofiary wierni mogą składać na konto:

96 1050 1214 1000 0090 3169 8062.

 

 


MODLITWA DO MB PIEKARSKIEJ - LEKARKI

MODLITWA DO MB PIEKARSKIEJ - LEKARKI

O Maryjo, Matko Przedziwna, czczona w Piekarach jako Lekarka Chorych. Ty rozumiesz nasze potrzeby i pochylasz się nad każdym ludzkim bólem. Również w piekarskim sanktuarium wypraszasz u Syna liczne uzdrowienia.

Polecamy Ci wszystkich, którzy cierpią i błagamy o zatrzymanie panującej epidemii. Weź w opiekę nasze rodziny, parafie, ojczyznę i świat.

Wyjednaj łaskę przemiany zatwardziałych serc i doprowadź je do szczerej pokuty i nawrócenia. Głęboko wierzymy, że twój Syn wciąż uzdrawia, tak jak kiedyś w czasie swej wędrówki przez Palestynę, gdy przynoszono do Niego wielu chorych, ślepych, głuchych, kalekich i trędowatych.

Dzięki Twemu wstawiennictwu już przed wiekami zachowane od zarazy zostały rzesze wiernych. Polecając się Twej przemożnej opiece proszę Cię, Maryjo, wyproś zdrowie również dla mnie.

Wiesz, jak bardzo pragnę tej łaski. Wierzę, że Twój Syn może mnie uzdrowić. Powierzam się Jemu przez Twoje macierzyńskie Serce i proszę o uleczenie mojej duszy i ciała. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w swej mocy i miłosierdziu.

Bądź wysławiona, Matko Boża – Lekarko Chorych z Piekar. Amen.

 


Błąd dostępu do pliku g2.

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO O ZAKOŃCZENIU PROCESU BEATYFIKACYJNEGO SŁUGI BOŻEGO KSIĘDZA JANA MACHY

Drodzy Diecezjanie! Jak podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej w dniu 28 listopada 2019r. papież Franciszek podczas audiencji udzielonej prefektowi Kongregacji ds. Kanonizacyjnych księdzu kardynałowi Angelo Becciu zaaprobował dekret potwierdzający męczeństwo Sługi Bożego księdza Jana Franciszka Machy, kapłana archidiecezji katowickiej, urodzonego w Chorzowie Starym w dniu18 stycznia 1914 r., zamordowanego w więzieniu w Katowicach w dniu 3 grudnia 1942 r. Tym samym zakończył się trwający 6 lat proces beatyfikacyjny. W najbliższym czasie Stolica Apostolska wyznaczy miejsce i czas uroczystości beatyfikacyjnych. Drodzy Diecezjanie! Dzieląc się z wami tą radosną dla Kościoła Katowickiego wiadomością, serdecznie dziękuję osobom zaangażowanym w prowadzenie procesu, a zwłaszcza postulatorowi, księdzu Damianowi Bednarskiemu. Bóg zapłać wszystkim, którzy wytrwale modlili się o beatyfikację kapłana, który oddał swoje życie w służbie bliźnim; w służbie ubogim w czasie okupacyjnej nocy. Będziemy zabiegać o to, aby uroczystości beatyfikacyjne odbyły się w Katowicach w przyszłym roku.

Z pasterskim błogosławieństwem † Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki


Przygotowanie do małżeństwa

Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu kościelnego:

 • Dowody osobiste.
 • Metryki chrztu – nie starsze niż 6-miesięcy.
 • Zaświadczenia o bierzmowaniu.
 • Świadectwa nauki religii (z ostatniej klasy).
 • Potwierdzenie nauk przedmałżeńskich, dnia skupienia dla narzeczonych i odbycia spotkań w poradni rodzinnej.
 • Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli głoszone były w innej parafii.
 • dokumenty z Urzedu Stanu Cywilnego (małżeństwa konkordatowe).

 

1 rok przed wybraną datą ślubu

 • należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia dokładnej daty ślubu i terminu spisania protokołu.

 

Nauki przedślubne w formie wideokonferencji.

 

Doradcy z znacznej większości prowadzą poradnie życia rodzinnego właśnie w tej formie. Narzeczeni mogą przychodzić do spisania protokołu z zaświadczeniami wydanymi przez doradców o spotkaniach w poradni prowadzonych w formie wideokonferencji.

 

Na stronie internetowej archidiecezji: https://rodzina.archidiecezjakatowicka.pl/wazne/186-nauki-przedmalzenskie-wideokonferencja systematycznie będą pojawiały się dodatkowe terminy nauk przedślubnych prowadzonych w formie wideokonferencji. W razie odwołania nauk narzeczeni mogą kierować się na tą stronę.


WOLNE INTENCJE

W naszej Parafii w 2021 r. mamy następujące wolne intencje:

LISTOPAD: 

28.11.2021-10:30/  29.11.2021-18:00.

GRUDZIEŃ: 

01.12.2021-7:00 i 18:00/  02.12.2021-18:00/  04.12.2021-7:00/  05.12.2021-7:00 i 12:00/  06.12.2021-18:00/ 07.12.2021-18:00/  08.12.2021-7:00 i 18:00/  09.12.2021-18:00/  11.12.2021-7:00/  12.12.2021-7:00, 10:30, 16:00/   13.12.2021-18:00/  14.12.2021-18:00/  15.12.2021-7:00 i 18:00/  16.12.2021-18:00/  20.12.2021-7:00 i 18:00/  21.12.2021-18:00/  22.12.2021-7:00 i 18:00/  23.12.2021-18:00/  25.12.2021-7:00 i 10:30/ 26.12.2021-7:00/ 27.12.2021-7:00 i 18:00/  29.12.2021-7:00.

Eucharystia jest centrum życia naszej Parafii i prosimy, aby nie zabrakło mszy św. w intencji naszych rodzin. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za żywych i zmarłych. Bóg zapłać! 


LinkiZapamiętaj mnie (90 dni)