Spowiedź

Spowiadamy pół godziny przed każdą mszą św. oraz w każdy piątek od godz. 17:00-18:00.

Dzieci zapraszamy do sakramentu pokuty w każdy czwartek przed mszą św. szkolną od godz. 17:30 oraz młodzież każdy w I piątek od godz. 19:00.

Zapamiętaj mnie (90 dni)