Ogłoszenia Duszpasterskie

PAPIESKA INTENCJA APOSTOLSTWA MODLITWY.

 

Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji

i prześladowań na tle religijnym, znalazły  w społeczeństwach, w których żyją

uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.

________________________________________________

 

23.01.2022 - III NIEDZIELA ZWYKŁA

 

Kolekta niedzielna na cele remontowe naszej parafii.

 

 

1. Dziś przeżywamy 3 Niedzielę zwykłą obchodzoną jako Niedzielę Słowa Bożego (na podstawie Listu Apostolskiego Aperuit illis papieża Franciszka z dnia 30 IX 2019).

 

2. Trwa Tydzień modlitw o jedność chrześcijan, który zakończymy we wtorek w Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

 

3. Dziękujemy Parafianom za złożone ofiary kolędowe na dalszy remont elewacji kościoła i uczestnictwo Mszach świętych kolędowych. Podziękowania składamy również  Wspólnocie Żywego Różańca za ofiarowane składki dla naszej Parafii, które pozostają bez zmian. Bóg zapłać.

 

Liturgiczne obchody tygodnia:

poniedziałek  - wspom. św. Franciszka Salezego, bpa i dK

wotrek              - ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

środa                 - wspom. św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

czwartek          - wspom. dow. św. Anieli Merici, dz.

piątek                - wspom. św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dK.

 

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)