Opiekunów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Cecylia Bartecki

31.05.1916

16.03.1993

Paweł Bartecki

15.12.1912

06.06.1981

31.05.1916

15.12.1912

16.03.1993

06.06.1981

Agata Skaźnik

26.01.1913

28.12.1943

26.01.1913

28.12.1943

Jadwiga Skotniczny

27.08.1911

06.12.1989

Alojzy Skotniczny

18.06.1909

29.05.1983

27.08.1911

18.06.1909

06.12.1989

29.05.1983

Jan Szuła

06.02.1911

06.01.1976

Gertruda Szuła

03.12.1912

23.03.1976

06.02.1911

03.12.1912

06.01.1976

23.03.1976

Jadwiga Garus

13.09.1927

09.08.2000

Franciszek Garus

04.09.1919

23.05.1975

13.09.1927

04.09.1919

09.08.2000

23.05.1975

Marta Kumor

16.11.1904

03.11.1990

Franciszek Kumor

14.05.1901

28.12.1974

16.11.1904

14.05.1901

03.11.1990

28.12.1974

Eugenia Paszek

20.03.1953

07.10.1973

20.03.1953

07.10.1973

Marta Lazar

17.01.1915

25.08.1970

Paweł Lazar

14.05.1907

11.11.1981

17.01.1915

14.05.1907

25.08.1970

11.11.1981

Artur Szatan

05.07.1979

02.10.2000

05.07.1979

02.10.2000

Amalia Gorol

12.04.1934

22.08.2000

Marta Myrczek

Józef Myrczek

12.04.1934

-

-

22.08.2000

-

-

Eugeniusz Dębski

19.05.1950

10.08.2000

19.05.1950

10.08.2000

Ludwik Sinka

16.09.1920

01.01.1981

Stefania Sinka

19.06.1929

31.07.2000

16.09.1920

19.06.1929

01.01.1981

31.07.2000

Antoni Żydek

13.06.1928

01.06.2000

13.06.1928

01.06.2000

Janina Gut

26.12.1922

03.04.1994

Stefan Gut

22.12.1920

09.05.2000

26.12.1922

22.12.1920

03.04.1994

09.05.2000

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Bartecki Cecylia

31.05.1916

16.03.1993

Bartecki Paweł

15.12.1912

06.06.1981

Data urodzenia:

31.05.1916

15.12.1912

Data śmierci:

16.03.1993

06.06.1981

Status:
Pochowany:

Skaźnik Agata

26.01.1913

28.12.1943

Data urodzenia:

26.01.1913

Data śmierci:

28.12.1943

Status:
Pochowany:

Skotniczny Jadwiga

27.08.1911

06.12.1989

Skotniczny Alojzy

18.06.1909

29.05.1983

Data urodzenia:

27.08.1911

18.06.1909

Data śmierci:

06.12.1989

29.05.1983

Status:
Pochowany:

Szuła Jan

06.02.1911

06.01.1976

Szuła Gertruda

03.12.1912

23.03.1976

Data urodzenia:

06.02.1911

03.12.1912

Data śmierci:

06.01.1976

23.03.1976

Status:
Pochowany:

Garus Jadwiga

13.09.1927

09.08.2000

Garus Franciszek

04.09.1919

23.05.1975

Data urodzenia:

13.09.1927

04.09.1919

Data śmierci:

09.08.2000

23.05.1975

Status:
Pochowany:

Kumor Marta

16.11.1904

03.11.1990

Kumor Franciszek

14.05.1901

28.12.1974

Data urodzenia:

16.11.1904

14.05.1901

Data śmierci:

03.11.1990

28.12.1974

Status:
Pochowany:

Paszek Eugenia

20.03.1953

07.10.1973

Data urodzenia:

20.03.1953

Data śmierci:

07.10.1973

Status:
Pochowany:

Lazar Marta

17.01.1915

25.08.1970

Lazar Paweł

14.05.1907

11.11.1981

Data urodzenia:

17.01.1915

14.05.1907

Data śmierci:

25.08.1970

11.11.1981

Status:
Pochowany:

Urbanek

01.01.1900

31.01.1900

Data urodzenia:

01.01.1900

Data śmierci:

31.01.1900

Status:
Pochowany:

Szatan Artur

05.07.1979

02.10.2000

Data urodzenia:

05.07.1979

Data śmierci:

02.10.2000

Status:
Pochowany:

Gorol Amalia

12.04.1934

22.08.2000

Myrczek Marta

Myrczek Józef

Data urodzenia:

12.04.1934

Data śmierci:

22.08.2000

Status:
Pochowany:

Dębski Eugeniusz

19.05.1950

10.08.2000

Data urodzenia:

19.05.1950

Data śmierci:

10.08.2000

Status:
Pochowany:

Sinka Ludwik

16.09.1920

01.01.1981

Sinka Stefania

19.06.1929

31.07.2000

Data urodzenia:

16.09.1920

19.06.1929

Data śmierci:

01.01.1981

31.07.2000

Status:
Pochowany:

Żydek Antoni

13.06.1928

01.06.2000

Data urodzenia:

13.06.1928

Data śmierci:

01.06.2000

Status:
Pochowany:

Gut Janina

26.12.1922

03.04.1994

Gut Stefan

22.12.1920

09.05.2000

Data urodzenia:

26.12.1922

22.12.1920

Data śmierci:

03.04.1994

09.05.2000

Status:
Zapamiętaj mnie (90 dni)