Parafia Św. Stanisława w Suszcu

Parafialna strona demonstracyjna w Katowicach

Ogłoszenia parafialne

Aktualne ogłoszenia

Intencje mszalne

Najnowsze intencje

Grupy parafialne

Dołącz do nas

Porządek nabożeństw

Zapoznaj się z porządkiem nabożeństw

Aktualności z Archidiecezji Katowickiej

Liturgia

Wiadomości

Pielgrzymka do Lourdes

V ARCHIDIECEZJALNA PIELGRZYMKA CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN
W 100.ROCZNICĘ POWSTANIA ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ POD HASŁEM „PIELGRZYMI NADZIEI”
LOURDES
TERMIN: 07.09.2024 – 12.09.2024
DZIEŃ 1 (07.09.2024, sobota): LOURDES
Zbiórka o godzinie 10.30 na dworcu PKP od strony Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej. Transfer na lotnisko w Katowicach Pyrzowicach
lub 12.00 – spotkanie na lotnisku w Katowicach Pyrzowicach (terminal B, przy zegarze) Przelot na trasie Katowice (KTW) – Lourdes (LDE) 15.25 – 18.05. Transfer z lotniska do domu pielgrzyma. Zakwaterowanie, obiadokolacja; nocleg.
DZIEŃ 2 (08.09.2024, niedziela): LOURDES
godz. 7.30 - Śniadanie
godz. 9.30 - Msza św międzynarodowa, procesja na Anioł Pański do Groty, Zwiedzanie Lourdes (w grupach)
Zapoznanie się z miejscami związanymi z życiem św. Bernadetty Soubirous: młyn Boly - miejsce narodzin Świętej, Le Cachot (Loch) - miejsce zamieszkania Rodziny Soubirous w czasie pierwszych objawień Bernadetty, dom Rodziny Soubirous, kościół parafialny. Grota Massabielska zwana również Cudowną Grotą - serce sanktuarium Matki Boskiej z Lourdes, Krypta, bazylika Niepokalanego Poczęcia. XIX-wieczna bazylika różańcowa, podziemna bazylika św. Piusa X, kościół św. Bernadetty, czas na prywatną modlitwę.
godz. 17.00 - Procesja eucharystyczna
godz. 18.30 - Obiadokolacja
godz. 21.00 - Procesja maryjna z Różańcem (świece)
DZIEŃ 3 (09.09.2024, poniedziałek): LOURDES
godz. 7.00 - Śniadanie
godz. 8.30 – Msza św. w Grocie
godz. 10.00 - Możliwość kąpieli w basenach/obrzęd obmycia (grupami, trzeba zabrać ręcznik)
godz. 13.00 - Droga Krzyżowa dla sprawniejszych
godz. 13.00 - Droga Krzyżowa dla osób chorych na tzw. Prerii
godz. 14.30 - Możliwość kąpieli w basenach/obrzęd obmycia (grupami, trzeba zabrać ręcznik)
Czas na prywatną modlitwę
godz. 17.00 - Procesja eucharystyczna
godz. 18.30 - Obiadokolacja
godz. 21.00 - Procesja maryjna z Różańcem
DZIEŃ 4 (10.09.2024, wtorek): LOURDES
godz. 7.30 - Śniadanie
godz. 09.00 - Msza św. w bazylice różańcowej
Indywidualne przeżywanie pielgrzymki,
Czas wolny na prywatną modlitwę
godz. 15.00 - koncert orkiestry (przed Domem Notre Dame – jeśli dopisze pogoda)
godz. 17.00 - Procesja eucharystyczna
godz. 18.30 - Obiadokolacja
godz. 21.00 - Procesja maryjna z Różańcem
DZIEŃ 5 (11.09.2024, środa): LOURDES
godz. 7.00 - Śniadanie
godz. 9.30 - Msza św. w kościele św. Bernadetty
godz. 15.00 – Spotkanie podsumowujące, podziękowania,
godz. 17.00 - Procesja eucharystyczna
godz. 18.30 - Obiadokolacja
godz. 21.00 - Procesja maryjna z Różańcem (świece)
DZIEŃ 6 (12.09.2024, czwartek): przelot Lourdes - Katowice
godz. 7.00 - Śniadanie
godz. 8.30 - Msza św.
Przygotowanie bagażu, zdanie pokoi, wydanie II śniadania
godz. 12.00 – przejazd autokarami na lotnisko w Lourdes.
Przelot na trasie Lourdes (LDE) - Katowice (KTW) –) 15.00 – 17.45.
Transfer z lotniska do Katowic. Zakończenie pielgrzymki
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W REALIZACJI PROGRAMU!
CENA ZAWIERA:
Przelot na trasie Katowice (KTW) – Lourdes (LDE) – Katowice (KTW) samolotem Polskich Linii Lotniczych LOT (Boeing 737- MAX 8)
• transfery – z Katowic (dw. PKP) na lotnisko w Pyrzowicach i z powrotem oraz z lotniska w Lourdes do miejsca zakwaterowania i z powrotem,
• 5 noclegów w pokojach 2-osobowych, 3-osobowych i 6-osobowych w domu pielgrzyma Accueil Notre Dame
• wyżywienie w Lourdes: 5 wzmocnionych śniadań, 5 obiadokolacji 2 daniowych z deserem – do obiadokolacji lampka wina oraz woda w karafkach
• realizację programu na terenie sanktuarium: oprowadzanie po sanktuarium (pielgrzymi będą podzieleni na grupy 30-osobowe),
• ubezpieczenie: KL (20.000€), NNW (2.000€), bagaż (200€)
• opiekę liderów, lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy.
• albumy pamiątkowe z pielgrzymki (będą dostępne 2 miesiące po pielgrzymce – do odbioru w biurze BP PL TRAVEL w Katowicach)
DOPŁATA OBLIGATORYJNA: 50 zł
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny) *: 15 zł + Turystyczny Fundusz Pomocowy) ** – 15 zł + Taxy i opłaty sanktuaryjne - 20 zł
• )* - składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 22.12.2020), )** składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy (rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 22.12.2020)
• Każdego dnia zapewniamy możliwość uczestniczenia we Mszy świętej.
ORGANIZATOR:
Archidiecezja Katowicka, kontakt: Dyrektor Pielgrzymki ks. dr Roman Chromy tel. 519 512 978
WSPÓŁORGANIZATOR:
Biuro Podróży PL TRAVEL, ul. Dąbrowskiego 1/6, 40-032 Katowice, tel. 662 097 959 i 691 133 433 biuro@pltravel.pl
ZAPISY: Biuro Podróży PL TRAVEL, ul. Dąbrowskiego 1/6 , 40-032 Katowice, biuro@pltravel.pl
telefon: 694 980 161; 662 097 959; 691 133 433, 32 256 45 77
CENA: 4399 zł + 249 €

Informacja dotycząca ubezpieczenia cmentarzy i nagrobków

Informacja dotycząca ubezpieczenia cmentarzy i nagrobków:

 

Szkody z OC – cmentarze i nagrobki: uprzejmie informujemy, że parafia nie ubezpiecza nagrobków, ubezpieczeniem objęty jest teren i budowle na terenie cmentarza (kaplice, ołtarze, alejki). Wierni powinni sami ubezpieczać nagrobki swoich bliskich.


Przykład:


Jeśli mamy huragan i spadają konary niszcząc nagrobki to ważne jest czy proboszcz posiada dokumentację przeglądu drzewostanu i odpowiednio konserwuje drzewostan. Jeśli drzewa są zdrowe i odpowiednio konserwowane to nie ma w tym żadnej winy proboszcza i TUW nie odpowiada za szkody, jest to działanie siły wyższej, również wtedy kiedy zniszczenie nagrobku wynika z dewastacji czy kradzieży.
Nagrobki na cmentarzach nie podlegają ubezpieczeniu od zniszczeń jedynie od Odpowiedzialności Cywilnej.

Informujemy Parafian, że prace montażowe związane z pomnikami przeprowadza Zakład Kamieniarski po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia i jest zobowiązany do utylizacji pozostałości po montażu. Prosimy Parafian, aby samemu nie wykonywać żadnych prac montażowych oraz związanych z obejściem pomnika. Prace na cmentarzu wykonuje Zakład Kamieniarski oraz Pan Dariusz Tyc. Szczęść Boże.

ODNOWIENIE AKTU POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Panie nasz Jezu Chryste,
Dziś, tak jak przed stu laty, zbieramy się w świątyni poświęconej czci Najświętszego Serca Twego w Krakowie. W osobach swoich pasterzy, osób życia konsekrowanego i wiernych – staje przed Tobą naród i Kościół w Polsce, aby uroczyście ponowić akt oddania się Twojemu Najświętszemu Sercu.


Podobnie jak nasi przodkowie u progu niepodległości, tak i my polecamy Ci dzisiaj Kościół i Ojczyznę, dziękując za dar wolności. Oddając się Twojemu Najświętszemu Sercu, prosimy: Przyjdź królestwo Twoje! A w ślad za św. Janem Pawłem II wołamy: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.


W obliczu Twego miłosierdzia, wyznajemy ze skruchą nasze grzechy indywidualne i społeczne. Przepraszamy za brak szacunku dla życia, także tego najsłabszego, ukrytego pod sercem matki. Przepraszamy za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich, popełnione zwłaszcza przez niektórych duchownych i związane z tym grzechy zaniedbania ich przełożonych. Przepraszamy za nałogi i uzależnienia, za prywatę, partyjnictwo, agresję i niezdolność do dialogu. Przepraszamy za brak czci dla tego co święte, w tym próby instrumentalnego traktowania religii.


Świadomi naszych wad i słabości - stojąc wobec nowych i trudnych wyzwań dla Kościoła i Ojczyzny - z ufnością wołamy: Otwórz nasze oczy, ulecz chore serca, obmyj to, co brudne, daj łaskę nawrócenia i pokuty! Uwolnij nas od wzajemnej nienawiści i pogardy, od ducha niezgody i raniących podziałów. Daj nam światłe oczy serca, abyśmy przestali dostrzegać w sobie wzajemnie przeciwników a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska. Daj nam łaskę szczerej miłości do Ciebie, do Kościoła, Ojczyzny i do siebie nawzajem. Zaszczep w nas ducha powszechnego braterstwa.


Jezu, uczyń nasze serca na wzór Serca Twego, abyśmy umieli tracić życie w służbie najbardziej potrzebującym, najsłabszym i bezbronnym. W trudnym czasie pandemii poprowadź nas ku chorym i starszym oraz tym, którzy opłakują swoich zmarłych. Otwórz nasze serca na tych, którzy zostali boleśnie zranieni we wspólnocie Kościoła, aby dzięki Twojej łasce ich rany się zagoiły i aby ponownie zaznali pokoju.


Spraw, aby polskie rodziny w Twoim miłującym sercu znajdowały źródło jedności i odnowy. Aby były ogniskami miłości i pokoju, wolnymi od zdrady, agresji i przemocy, otwartymi na przyjęcie nowego życia oraz zdolnymi do przekazu wiary nowym pokoleniom. Otwórz serca młodych, by ich entuzjazm, siła wiary i świadectwo nadziei odnawiało wspólnotę Kościoła.


Naucz nas kontemplować to, co sam stworzyłeś. Naucz nas dbać o piękną i niezniszczoną ziemię, abyśmy - w darze od Ciebie – mogli przekazać ją tym, którzy przyjdą po nas.


Powierzamy Ci całe nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne, które pragniemy oprzeć na trwałych zasadach Ewangelii. Podobnie jak przed stu laty, w pokorze poświęcamy się Twojemu Najświętszemu Sercu, oddając naszą Ojczyznę w Twoje władanie.


Z ufnością wołamy: Chwała niech będzie Najświętszemu Sercu Twemu, którym tak bardzo nas umiłowałeś i przez które prowadzi droga do naszego zbawienia. Amen.

 

CARITAS

CARITAS Archidiecezji Katowickiej

 

Ofiary wierni mogą składać na konto:

96 1050 1214 1000 0090 3169 8062.

 

MODLITWA DO MB PIEKARSKIEJ - LEKARKI

MODLITWA DO MB PIEKARSKIEJ - LEKARKI

 

O Maryjo, Matko Przedziwna, czczona w Piekarach jako Lekarka Chorych. Ty rozumiesz nasze potrzeby i pochylasz się nad każdym ludzkim bólem. Również w piekarskim sanktuarium wypraszasz u Syna liczne uzdrowienia.

Polecamy Ci wszystkich, którzy cierpią i błagamy o zatrzymanie panującej epidemii. Weź w opiekę nasze rodziny, parafie, ojczyznę i świat.

Wyjednaj łaskę przemiany zatwardziałych serc i doprowadź je do szczerej pokuty i nawrócenia. Głęboko wierzymy, że twój Syn wciąż uzdrawia, tak jak kiedyś w czasie swej wędrówki przez Palestynę, gdy przynoszono do Niego wielu chorych, ślepych, głuchych, kalekich i trędowatych.

Dzięki Twemu wstawiennictwu już przed wiekami zachowane od zarazy zostały rzesze wiernych. Polecając się Twej przemożnej opiece proszę Cię, Maryjo, wyproś zdrowie również dla mnie.

Wiesz, jak bardzo pragnę tej łaski. Wierzę, że Twój Syn może mnie uzdrowić. Powierzam się Jemu przez Twoje macierzyńskie Serce i proszę o uleczenie mojej duszy i ciała. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w swej mocy i miłosierdziu.

Bądź wysławiona, Matko Boża – Lekarko Chorych z Piekar. Amen.

 

Linki