Ogłoszenia Duszpasterskie

29.11.2020 - I NIEDZIELA ADWENTU

Kolekta dzisiejszej niedzieli na naszą  Parfię. 

W przyszłą niedzielę zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzeniem strefy czerwonej w naszym kraju, obowiązują nowe zasady zgromadzeń i uczestnictwa w nabożeństwach kościelnych.  Prosimy  o zajmowanie miejsc w co drugiej ławce, dezynfekcję rąk, noszenie maseczek zakrywających usta i nos, wchodzenie do kościoła

głównym wejściem oraz zachowanie odstępu 1,5 m

Na zewnątrz, uczestnicy również przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

 

ZARZĄDZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2020 R.
W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ
Mając na uwadze, że całe terytorium naszego kraju objęto tzw. czerwoną strefą, wszystkim wiernym udzielam ogólnej dyspensy od obowiązkuniedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. w okresie obowiązywania
wyżej wymienionej regulacji.

 

1. Dzisiaj rozpoczynamy Adwent - okres pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście Pana.

 

2. I Niedzielę Adwentu  obchodzimy jako Niedzielę Trzeźwości. Zachęcamy wiernych do abstynencji od napojów alkoholowych i złożenia świadectwa poprzez wpis do parafialnej Księgi Abstynencji.

 

3. Zapraszamy dzieci, dorosłych i młodzież do udziału w Mszy św. Roratniej. Ze względu na ograniczenia z powodu pandemii, dzieci z opiekunem przychodzą na jedną Mszę św. Roratnią zgodnie z następującym porządkiem:

poniedziałek 30.11.2020r. o godz. 7:00 - kl. 7A

wtorek 01.12.2020r. o godz. 18:00 - kl. 1A

środa 02.12.2020r. o godz. 7:00 - kl. 7B

czwartek 03.12.2020r. o godz. 18:00 - kl. 1B

piątek 04.12.2020r. o godz. 7:00 - kl. 7C  i o godz. 19:30 - kl. 8A

sobota 05.12.2020r. o godz. 7:00 - kl 3A

Zapraszamy także na Mszę św. Roratnią młodzież i dorosłych w każdy piątek o godz. 19:30.

 

4. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zapraszamy Parafian do udziału w nabożeństwach po porannej Mszy św. oraz Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. Poszczególne klasy Szkoły Podstawowej zapraszamy na Spowiedź św. przed Roratami. 

  

5. Zapraszamy parafian do zamawiania intencji mszalnych na 2021 r. prosimy o kontakt telefoniczny. Mamy jeszcze kilka wolnych intencji w miesiącu grudniu tego roku.

 

6. Dziękuję Parafianom za kondolencje oraz modlitwę w intencji zmarłej Ś.P. Łucji Grodoń oraz za udział w pogrzebie delegacjom z naszej Parafii. Bóg zapłać! Ks. prob. Dariusz


7. Informacja o dyspensie na dzień 4 grudnia 2020 r.
Ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki, działając na podstawie kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udziela wiernych archidiecezji katowickiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 4 grudnia 2020 r., w dniu liturgicznego wspomnienia św. Barbary, Dziewicy i Męczennicy, patronki górników i archidiecezji.
Wiernych, którzy skorzystają z dyspensy, Metropolita Katowicki zachęca do podjęcia dzieł miłosierdzia lub innych czynów pokutnych. Szczęść Boże!

 

8. Prosimy parafian o wrzucanie zniczów i kwiatów na cmentarzu w pierwszej kolejności do mniejszych kontenerów. Dziękujemy. 

 

9. Chorych i cierpiących Parafian odwiedzimy w następnym tygodniu. 

 

10. Opłatki Wigilijne można nabyć po każdej Mszy św. w sobotę i niedzielę przy bocznym wejściu pod chórem u Pań z Parafialnego Zespołu Caritas.

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)