Ogłoszenia Duszpasterskie

 28.02.2021 - II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Kolekta niedzielna na naszą Parafię.

W dzisiejszą niedzielę przed kościołem zbiórka na fundusz misyjny Ad Gentes

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzeniem strefy czerwonej w naszym kraju, obowiązują nowe zasady zgromadzeń i uczestnictwa w nabożeństwach kościelnych.  Prosimy  o zajmowanie miejsc w co drugiej ławce, dezynfekcję rąk, noszenie maseczek zakrywających usta i nos, wchodzenie do kościoła

głównym wejściem oraz zachowanie odstępu 1,5 m

Na zewnątrz, uczestnicy również przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

 

ZARZĄDZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2020 R.
W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ
Mając na uwadze, że całe terytorium naszego kraju objęto tzw. czerwoną strefą, wszystkim wiernym udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. w okresie obowiązywania
wyżej wymienionej regulacji.

 

1. Dziś 2 Niedziela Wielkiego Postu. Zapraszamy wiernych do udziału w nabożeństwie Gorzkich Żali o godz. 15:00. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami zapraszamy do udziału w transmisji internetowej.

 

2. Zachęcamy wiernych do postu i uczynków pokutnych oraz abstynencji od napojów alkoholowych i danie świadectwa przez wpis do parafialnej Księgi Abstynencji przy bocznym ołtarzu

 
3. Zachęcamy wiernych do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych: Drodze Krzyżowej w każdy piątek o godz. 17:00, Gorzkich Żalach w każdą niedzielę o godz. 15:00 oraz Drodze Krzyżowej dla dzieci w każdy czwartek o godz. 17:30. Przypominamy, że wierni którzy odprawią Drogę Krzyżową mogą uzyskać Odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.
 
4. W ramach pryzgotowań do beatyfikacji w naszej archidiecezji, zapraszamy Parafian na wystawę poświęconą błogosławionemu ks. Janowi Macha do Parafii MB Królowej Polski w Kobielicach.
 

5. W tym roku 20 lipca we wtorek spotkamy się na Jasnej Górze o godz. 11:00 na Mszy św. w intencji naszych Parafian przed obrazem  Matki Bożej Częstochowskiej. 

 

6. Prosimy Parafian o wrzucanie śmieci na cmentarzu w pierwszej kolejności do mniejszych kontenerów. Dziękujemy.

 

7. W tym tygodniu obchodzimy: I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca. Zapraszamy Parafian do udziału w nabożeństwach po porannej mszy św.

 

8. Chorych odwiedzimy z posługą sakramentalną w ramach rekolekcji wielkopostnych w sobotę 27 marca 2021 r. po Mszy św. o godz. 9:00 w ich intencji.

 

Życzymy Parafianom błogosławieństwa Bożego na nowy tydzień.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)